Wylęgarnia 2014 - Postery

Postery: wymiary 80 cm (szerokość) na 120 cm (wysokość).

Na posterze prosimy umieścić logo UE i PO Ryby 2007-2013 (do pobrania na dole strony).

Do tytułu sugeruje się czcionkę o wielkości od 90 do 140 pkt., do nagłówków od 36 do 84 pkt., do tekstu od 18 do 26 pkt.

Poster powinien zawierać: tytuł, imię i nazwisko autora/autorów, dane autora/autorów (afiliacje, dane kontaktowe), wstęp, cel, materiał i metody, wyniki, wnioski.

Wykresy, schematy, tabele powinny być czytelne z odległości, co najmniej 1 m. Wydrukowany poster autorzy prezentowanych tematów zobligowani są umieścić we wskazanym miejscu w dniu rejestracji, tj. 03.09.2014 r.

Wersję JPG plakatu (maks. 15 MB) proszę przesłać w terminie do 14.08.2014 na adres: agatakow@infish.com.pl

Do pobrania: