Konferencje

W ramach projektu „WYLĘGARNIA” przeprowadzonych zostanie 6 corocznych konferencji (w latach 2010-2015), na których prezentowane będą zagadnienia z zakresu wylęgarnictwa i podchowu organizmów wodnych (produkcji materiału zarybieniowego/obsadowego). Szczegółowy zakres merytoryczny kolejnych konferencji będzie ustalany w oparciu o aktualne, istotne dla branży rybackiej problemy, a także najnowsze osiągnięcia/rozwiązania naukowe sprzyjające poprawie efektów prac wylęgarniczych i podchowowych w sektorze rybackim