Wylęgarnia 2012

Organizatorzy Konferencji „WYLĘGARNIA 2012”, tj. Zakład Akwakultury i Zakład Hodowli Ryb Jesiotrowatych IRS Olsztyn, uprzejmie informują, że z dniem 6 czerwca 2012 r., z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, zmuszeni jesteśmy zamknąć przyjmowanie zgłoszeń uczestnictwa w tegorocznej Konferencji.

Serdecznie przepraszamy i zapraszamy do udziału w przyszłorocznej Konferencji,

za Komitet Organizacyjny,

prof. dr hab. Zdzisław Zakęś

 


 

13-14 września 2012 r., Ustka, Hotel Jantar

Temat przewodni:

„Wylęgarnictwo organizmów wodnych – osiągnięcia, wyzwania i perspektywy”

Organizatorzy:

Instytut Rybactwa Śródlądowego im. St. Sakowicza w Olsztynie:

Zakład Akwakultury

Zakład Hodowli Ryb Jesiotrowatych

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych problematyką szeroko rozumianego wylęgarnictwa organizmów wodnych i akwakultury na kolejną, coroczną konferencję „WYLĘGARNIA”. Tegoroczne spotkanie „Wylęgarnia 2012” planujemy zorganizować w dniach 13-14 września 2012 r. Konferencja odbędzie się w Ustce, w Hotelu Jantar (www.jantar-ustka.pl). Zorganizowanie konferencji jest jednym z elementów realizacji kolejnego, już III etapu operacji/projektu zatytułowanego: „Upowszechnianie najnowszej wiedzy oraz propagowanie współpracy między przedstawicielami nauki i organizacjami sektora rybackiego w zakresie wylęgarnictwa i podchowu organizmów wodnych” (Europejski Fundusz Rybacki, Program Operacyjny: „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, Oś priorytetowa 3: Środki służące wspólnemu interesowi, Środek 3.1: Działania wspólne, Umowa nr 00002-61720-OR1400001/10).

Tym razem temat przewodni konferencji dotyczy najnowszych osiągnięć w wylęgarnictwie organizmów wodnych. Zamierzamy przybliżyć zagadnienia dotyczące: jakości tarlaków, jakości gamet, procedur środowiskowej i hormonalnej stymulacji rozrodu, metod odklejania i inkubacji ikry, profilaktyki i bioasekuracji w wylęgarnictwie. Swoje miejsce mogą znaleźć tematy dotyczące szerzej rozumianej problematyki wylęgarniczo-podchowalniczej. Mile widziane będą np. doniesienia dotyczące podchowu najmłodszych stadiów rozwojowych organizmów wodnych.

Wzorem lat uprzednich przewidujemy zorganizowanie 3 sesji referatowych i jednej plakatowej. Czas każdego referatu nie może przekraczać 20 minut (razem z dyskusją).Rejestrację uczestników rozpoczniemy w środę 12 września od godz. 15.00. Zakończenie Konferencji nastąpi w piątek 14 września po obiedzie.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o wcześniejsze zgłaszanie się.

Kontakt:

Agata Kowalska (tel. 89 5240171, fax: 89 5240505; e-mail: agatakow@infish.com.pl).

Koszt uczestnictwa wynosi 250 zł brutto (w tym 23% VAT). Środki te będą przeznaczone na pokrycie kosztów Konferencji nie objętych dofinansowaniem PO Ryby 2007-2013. Wpłaty (z dopiskiem „Konferencja – Pomorskie”) prosimy uiszczać w terminie do 31 lipca 2012 r. Po przekroczeniu tego terminu obowiązuje opłata wyższa o 100 zł.

Bieżące informacje o Konferencji i karty uczestnictwa są również dostępne w Komunikatach Rybackich nr 3/2012.

Serdecznie zapraszamy do udziału,

za Komitet Organizacyjny:

prof. dr hab. Zdzisław Zakęś,

Zakład Akwakultury,

ul. Oczapowskiego 10, 10-719 Olsztyn,

tel. 89-5240171,

zakes@infish.com.pl