Wylęgarnia 2014 - Opłaty

Rejestracja uczestników: 03 września (środa), od godziny 15.00

Zakończenie: 05 września (piątek), po obiedzie

 

Koszt uczestnictwa wynosi 300 zł brutto (w tym 23% VAT). Opłaty będą przeznaczone na pokrycie kosztów konferencji nieobjętych dofinansowaniem PO Ryby 2007-2013.

Wpłaty (z dopiskiem „Konferencja – Podlaskie”) prosimy uiszczać w terminie do 31 lipca 2014 r. Po przekroczeniu tego terminu obowiązuje opłata wyższa o 100 zł.

Konto: Instytut Rybactwa Śródlądowego

BGŻ S.A. O/Reg. Olsztyn

14 2030 0045 1110 0000 0046 9430