Wylęgarnia 2011

 

Uprzejmie informujemy, że Konferencja „Wylęgarnia 2011” odbędzie się w dniach 13-14 września 2011 r. w Polańczyku, w Hotelu Atrium (http://www.dwatrium.pl). Rejestrację uczestników rozpoczniemy w poniedziałek 12 września od godz. 15.00. Zakończenie konferencji nastąpi w środę 14 września po obiedzie.

Istnieje możliwość zamówienia noclegu w niedzielę 11 września lub w środę 14 września ze zniżką 15%. W tym celu należy kontaktować się bezpośrednio z recepcją Hotelu Atrium (http://www.dwatrium.pl; e-mail: biuro@dwatrium.pl; tel. 13 470 30 60, 13 469 20 10, 13 462 23 24).

Za Komitet Organizacyjny,

prof. dr hab. Zdzisław Zakęś

Mapka dojazdu do Hotelu Atrium

 


 

Organizatorzy Konferencji „WYLĘGARNIA 2011”, tj. Zakład Akwakultury i Zakład Hodowli Ryb Jesiotrowatych IRS Olsztyn, uprzejmie informują, że z dniem 1 sierpnia 2011 r., z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, zmuszeni jesteśmy zamknąć przyjmowanie zgłoszeń uczestnictwa w tegorocznej Konferencji.

Serdecznie przepraszamy i zapraszamy do udziału w przyszłorocznej Konferencji,

za Komitet Organizacyjny,

prof. dr hab. Zdzisław Zakęś

 


 

13-14 września 2011 r. w województwie podkarpackim*

Temat przewodni:

„Nowe gatunki w akwakulturze”

Organizatorzy:

Instytut Rybactwa Śródlądowego im. St. Sakowicza w Olsztynie:

Zakład Akwakultury,

Zakład Hodowli Ryb Jesiotrowatych

 

     Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych problematyką akwakultury, a szczególnie szeroko rozumianego wylęgarnictwa organizmów wodnych na kolejną, coroczną Konferencję „Wylęgarnia 2011”. Dofinansowana będzie ze środków UE z funduszu Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” w ramach operacji pt. „Upowszechnianie najnowszej wiedzy oraz propagowanie współpracy między przedstawicielami nauki i organizacjami sektora rybackiego w zakresie wylęgarnictwa i podchowu organizmów wodnych” (Umowa nr 00002-61720-OR1400001/10). Termin tegorocznego spotkania przypada w dniach 13-14 września 2011 r. Tym razem temat przewodni Konferencji będzie dotyczył tzw. nowych gatunków. Zamierzamy przybliżyć zagadnienia związane z ich rozrodem, podchowem, profilaktyką i terapią. Oczywiście swoje miejsce znajdą również tematy dotyczące innych gatunków organizmów wodnych i szeroko rozumianej problematyki wylęgarniczo-podchowalniczej.

     Planujemy zorganizowanie 3 sesji referatowych i jednej plakatowej. Na każdy referat przewidujemy do 20 minut (razem z dyskusją).Rejestrację uczestników rozpoczniemy w poniedziałek 12 września od godz. 15.00. Zakończenie Konferencji nastąpi w środę 14 września po obiedzie. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o wcześniejsze zgłaszanie się. Kontakt:

     dr Sylwia Jarmołowicz (tel. 89 5240171, fax: 89 5240505; e-mail: jarmolowicz@infish.com.pl);

     dr Agata Kowalska (tel. 89 5240171, fax: 89 5240505; e-mail: agatakow@infish.com.pl).

Bieżące informacje o Konferencji i karty uczestnictwa są również dostępne w Komunikatach Rybackich nr 3/2011.

*Z uwagi na trwające procedury związane z przetargiem na usługę hotelarsko-gastronomiczną nie możemy jeszcze podać  dokładnego miejsca realizacji Konferencji. Wszystkich zgłaszających się prosimy o podawanie danych kontaktowych (e-mail, nr telefonu). O miejscu naszego tegorocznego spotkania zostaną Państwo indywidulanie poinformowaniu po sfinalizowaniu ww. procedur. Informacje te będą również zamieszczone na stronie internetowej projektu. Za niedogodności przepraszamy.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału,

za Komitet Organizacyjny:

 

prof. dr hab. Zdzisław Zakęś,

Zakład Akwakultury,

ul. Oczapowskiego 10, 10-719 Olsztyn,

tel. 89-5240171,

zakes@infish.com.pl

 

Koszt uczestnictwa wynosi 200 zł brutto (w tym 23% VAT). Środki te będą przeznaczone na pokrycie kosztów Konferencji nie objętych dofinansowaniem PO Ryby 2007-2013. Wpłaty (z dopiskiem „Konferencja - Podkarpackie”) prosimy uiszczać w terminie do 19 sierpnia 2011 r. Po przekroczeniu tego terminu obowiązuje opłata wyższa o 100 zł.