Wylęgarnia 2010

 

 

Mrągowo 02-03 września 2010 *

Temat przewodni:

„Ryby rzadkie i chronione”


Organizatorzy:

Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie:

Zakład Akwakultury,

Zakład Hodowli Ryb Jesiotrowatych.

Zapraszamy wszystkich praktyków i naukowców zajmujących się tematyką wylęgarniczo-podchowową ryb i raków na kolejną, coroczną konferencję „Wylęgarnia 2010”. Tegoroczne spotkanie planujemy zorganizować w dniach 02 - 03 września 2010 roku w Mrągowie, niekwestionowanej stolicy muzyki country, w hotelu Mazuria nad jeziorem Czos (http://www.hotelmazuria.pl/index.html).

Pragniemy, aby tym razem najbliższa „Wylęgarnia” poświęcona była zagadnieniom związanym z rozrodem i podchowem tzw. gatunków rzadkich i chronionych. Swoje miejsce znajdą również inne gatunki ryb i nie zabraknie oczywiście innych, ważnych tematów dotyczących szeroko rozumianej problematyki wylęgarniczo-podchowalniczej.

Wzorem lat ubiegłych przewidujemy formułę konferencji z sesjami plenarnymi (z referatami) oraz sesję plakatową. Na każdy referat proponujemy do 20 minut z dyskusją. Organizatorzy rezerwują sobie prawo wyboru doniesień. Dlatego prosimy autorów referatów i plakatów o zgłoszenie ich tytułów (z zaznaczeniem formy prezentacji) do końca marca 2010 roku drogą elektroniczną na adres: zakes@infish.com.pl. Autorzy są proszeni o przesłanie maszynopisów swoich doniesień w formie tradycyjnej i elektronicznej (Word) w nieprzekraczalnym terminie do końca kwietnia 2010 roku na adres:

prof. dr hab. Zdzisław Zakęś,

Zakład Akwakultury

Instytut Rybactwa Śródlądowego,

ul. Oczapowskiego 10,

10-719 Olsztyn,

z dopiskiem „Wylęgarnia 2010” [kontakt (89) 524 01 71; adres e-mail: zakes@infish.com.pl].

            Maszynopisy powinny być przygotowane w sposób zgodny z wymaganiami zamieszczonymi we wskazówkach do autorów nadsyłających prace do redakcji Archiwum Rybactwa Polskiego/Archives of Polish Fisheries (dostępne na stronie www.infish.com.pl). Przesłane opracowanie musi zawierać streszczenie składające się z 150-200 słów. W przypadku, gdy nadesłana praca nie będzie spełniała ww. wymagań zostanie ona odesłana autorowi/autorom.

 

Początek zakwaterowania uczestników w środę 01 września od godz. 15.00 i zakończenie konferencji w piątek 03 września po obiedzie.

Bieżące informacje o Konferencji i karty uczestnictwa będą dostępne w Komunikatach Rybackich, a także na stronie internetowej IRS: www.infish.com.pl.

 

* - zaszła konieczność przesunięcia pierwotnego terminu konferencji między innymi w celu ograniczenia kosztu, a jednocześnie zapewnienia lepszego standardu zakwaterowania (za zmianę przepraszam D. Ulikowski)

Zapraszamy do udziału:

za Komitet Organizacyjny:

dr Dariusz Ulikowski;

Zakład Hodowli Ryb Jesiotrowatych, Pieczarki 50, 11-610 Pozezdrze,

tel./fax 87-4283666,

kom. 0503068601,

ulikowski@infish.com.pl.

prof. dr hab. Zdzisław Zakęś,

Zakład Akwakultury,

ul. Oczapowskiego 10, 10-719 Olsztyn,

tel. 89-5240171,

zakes@infish.com.pl