Wylęgarnia 2013

 

 

Organizatorzy Konferencji „WYLĘGARNIA 2013”, tj. Zakład Akwakultury i Zakład Hodowli Ryb Jesiotrowatych Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, uprzejmie informują, że z dniem 27 maja 2013 r., z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, zmuszeni jesteśmy zamknąć przyjmowanie zgłoszeń uczestnictwa w tegorocznej Konferencji.

Serdecznie przepraszamy i zapraszamy do udziału w przyszłorocznej Konferencji,

za Komitet Organizacyjny,

prof. dr hab. Zdzisław Zakęś

 


 

Konferencja „WYLĘGARNIA 2013”

05-06 września 2013 r., Boszkowo, Hotel Sułkowski

Temat przewodni:

„Innowacje w wylęgarnictwie organizmów wodnych”

Organizatorzy:

Instytut Rybactwa Śródlądowego im. St. Sakowicza w Olsztynie:

Zakład Akwakultury

Zakład Hodowli Ryb Jesiotrowatych

 

Wszystkich zainteresowanych zagadnieniami szeroko rozumianego wylęgarnictwa organizmów wodnych i akwakultury zapraszamy na kolejną konferencję „WYLĘGARNIA”. Tegoroczne spotkanie „Wylęgarnia 2013” odbędzie się w dniach 05-06 września 2013 r., w Boszkowie, Hotelu Sułkowski (www.hotelsulkowski.pl) ), woj. wielkopolskie. Zorganizowanie konferencji jest jednym z elementów realizacji kolejnego, już IV etapu operacji zatytułowanej: „Upowszechnianie najnowszej wiedzy oraz propagowanie współpracy między przedstawicielami nauki i organizacjami sektora rybackiego w zakresie wylęgarnictwa i podchowu organizmów wodnych” współfinansowanej w ramach Programu Operacyjnego: „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, Oś priorytetowa 3: Środki służące wspólnemu interesowi, Środek 3.1: Działania wspólne, Umowa nr 00002-61720-OR1400001/10).

Temat przewodni tegorocznej konferencji będzie dotyczył innowacji w wylęgarnictwie organizmów wodnych. Oprócz spraw związanych stricte z wylęgarnictwem prezentowane będą zagadnienia związane z podchowem najmłodszych stadiów rozwojowych organizmów wodnych w systemach o różnym stopniu intensyfikacji produkcji.

Tak jak w latach uprzednich przewidujemy zorganizowanie 3 sesji referatowych i jednej plakatowej. Czas każdego referatu nie może przekraczać 20 minut (razem z dyskusją). Rejestrację uczestników rozpoczniemy w środę 04. września od godz. 15.00. Zakończenie konferencji – piątek 06 września po obiedzie.

Z uwagi na ograniczona liczbę miejsc prosimy o wcześniejsze zgłaszanie swojego udziału.

Kontakt: dr Agata Kowalska - tel. 89 5240171; fax 89 5240505; e-mail: agatakow@infish.com.pl.

Koszt uczestnictwa wynosi 300 zł brutto (w tym 23% VAT). Środki te będą przeznaczone na pokrycie kosztów Konferencji nieobjętych dofinansowaniem PO Ryby 2007-2013. Wpłaty (z dopiskiem „Konferencja – Wielkopolskie”) prosimy uiszczać w terminie do 31 lipca 2013 r. Po przekroczeniu tego terminu obowiązywać będzie opłata wyższa o 100 zł.

Bieżące informacje o Konferencji i karty uczestnictwa są/będą również dostępne w kolejnych numerach Komunikatach Rybackich (1, 2, 3/2013).

 

Serdecznie zapraszamy do udziału,

za Komitet Organizacyjny:

 

prof. dr hab. Zdzisław Zakęś,

Zakład Akwakultury,

ul. Oczapowskiego 10, 10-719 Olsztyn,

tel. 89-5240171,

zakes@infish.com.pl

Mapa dojazdu - Boszkowo 

Mapa dojazdu - Boszkowo