Wylęgarnia 2014

 

Organizatorzy Konferencji „WYLĘGARNIA 2014”, tj. Zakład Akwakultury i Zakład Hodowli Ryb Jesiotrowatych Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, uprzejmie informują, że z dniem 3 czerwca 2014 r., z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, zmuszeni jesteśmy zamknąć przyjmowanie zgłoszeń uczestnictwa w tegorocznej Konferencji.

Serdecznie przepraszamy i zapraszamy do udziału w przyszłorocznej Konferencji,

za Komitet Organizacyjny,

prof. dr hab. Zdzisław Zakęś

 


 

04-05 września 2014 r., Serwy k. Augustowa, Hotel Albatros

Temat przewodni:

„Wylęgarnictwo organizmów wodnych a bioróżnorodność”

Organizatorzy:

Instytut Rybactwa Śródlądowego im. St. Sakowicza w Olsztynie:

Zakład Akwakultury

Zakład Hodowli Ryb Jesiotrowatych

 

Uprzejmie zapraszamy na kolejną konferencję „WYLĘGARNIA” o tematyce związanej z zagadnieniami wylęgarnictwa organizmów wodnych i akwakultury. Tegoroczne spotkanie „Wylęgarnia 2014” odbędzie się w dniach 04-05 września 2014 r. w Serwach k. Augustowa, w Hotelu Albatros (www.albatroshotel.pl). Zorganizowanie konferencji jest jednym z elementów realizacji kolejnego, już V (przedostatniego) etapu operacji zatytułowanej: „Upowszechnianie najnowszej wiedzy oraz propagowanie współpracy między przedstawicielami nauki i organizacjami sektora rybackiego w zakresie wylęgarnictwa i podchowu organizmów wodnych” współfinansowanej w ramach Programu Operacyjnego: „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, Oś priorytetowa 3: Środki służące wspólnemu interesowi, Środek 3.1: Działania wspólne, Umowa nr 00002-61720-OR1400001/10).

Temat przewodni tegorocznej konferencji będzie dotyczył interakcji między wylęgarnictwem organizmów wodnych a bioróżnorodnością, a więc zagadnień związanych z produkcją materiału zarybieniowego, zarybieniami i znakowaniem. Oprócz tej tematyki prezentowane będą inne, ważne dla rozwoju wylęgarnictwa i chowu/hodowli organizmów wodnych aspekty.

Przewidujemy zorganizowanie 3 sesji referatowych i jednej plakatowej. Czas każdego referatu nie może przekraczać 20 minut (razem z dyskusją). Rejestrację uczestników konferencji planujemy rozpocząć w środę 03 września br. od godz. 15.00. Nasze spotkanie zakończymy w piątek 05 września po obiedzie.

Koszt uczestnictwa wynosi 300 zł brutto (w tym 23% VAT). Środki te będą przeznaczone na pokrycie kosztów Konferencji nieobjętych dofinansowaniem PO Ryby 2007-2013. Wpłaty z dopiskiem „Konferencja - Podlaskie” prosimy uiszczać w terminie do 31 lipca 2014 r. Po przekroczeniu tego terminu obowiązywać będzie opłata wyższa o 100 zł.

Bieżące informacje o Konferencji są/będą również dostępne w kolejnych numerach Komunikatów Rybackich (1, 2, 3/2014).

Kontakt – dr Agata Kowalska – tel. 89 5240171; fax 89 5240505; e-mail: agatakow@infish.com.pl

 

Serdecznie zapraszamy do udziału,

za Komitet Organizacyjny:

 

prof. dr hab. Zdzisław Zakęś,

Zakład Akwakultury,

ul. Oczapowskiego 10, 10-719 Olsztyn,

tel. 89-5240171, zakes@infish.com.pl